Model Creighton

Czym jest Model Creighton? Jakie są jego zalety?
Model Creighton jest narzędziem diagnostycznym w NaProTECHNOLOGY®. Jest wystandaryzowaną metodą obserwacji oznak płodności (biomarkerów) w cyklu kobiety.

Dzięki obserwacjom zauważymy nieprawidłowości zachodzące w cyklu kobiety. Korzystając z systemu, wsłuchujemy się w „autentyczny język zdrowia i płodności kobiety”.

Czym jest Model Creighton? Jakie są jego zalety?
Model Creighton jest narzędziem diagnostycznym w NaProTECHNOLOGY®. Jest wystandaryzowaną metodą obserwacji oznak płodności (biomarkerów) w cyklu kobiety.

Dzięki obserwacjom zauważymy nieprawidłowości zachodzące w cyklu kobiety. Korzystając z systemu, wsłuchujemy się w „autentyczny język zdrowia i płodności kobiety”.


Zalety Modelu Creighton

Model Creighton jest systemem:

 • profesjonalnym

 • dostosowanym do konkretnej sytuacji użytkownika

 • medycznie bezpiecznym

 • moralnie godziwym

 • łatwym do nauczenia

 • wiarygodnym

 • współpracującym z naturalnym cyklem kobiety

 • stosowanym wspólnie przez męża i żonę

 • szanującym godność kobiety i integralność małżeństwa

 • mającym bardzo szerokie zastosowanie

 • precyzyjnie rozpoznającym dni płodne i niepłodne

 • niezbędnym w celu obserwowania i zachowywania zdrowia kobiety

 

Wnikliwa znajomość i obserwacja przebiegu cyklu miesiączkowego jest podstawową umiejętnością konieczną do konsultacji i leczenia u lekarza konsultanta medycznego, a także podstawą diagnostyki problemu niepłodności.

Źródło: http://www.fccp.pl/model-creighton

 

Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Więź"
Starogard Gdański, ul. Wodna 4
(przy kościele św. Katarzyny)

dr Anna Baranowska
Rejestracja telefoniczna: 502 512 576